Kerstpuzzel 2023

Olympische spelen

Lang verwacht, veel om gevraagd, en daar is-ie weer: de kerstpuzzel van kerstpuzzel.com. Dit jaar in het thema “Olympische spelen”, alvast vooruitlopend op 2024. Maar liefst 36 cryptische rebussen in dit sportieve thema. Let op kleur, plaatsing, vormen, afbeeldingen, associeer op begrippen, denk aan synoniemen en probeer zo te komen tot een oplossing per puzzeltje (dingbat). Heel veel plezier!

Kerstpuzzel downloaden

Klik op onderstaande links om de kerstpuzzel in het door jou gewenste formaat te downloaden:

Kerstpuzzel 2023 A3 (PDF) (met gecorrigeerde puzzel 27)

Kerstpuzzel 2023 A4 (PDF, 2 pagina’s) (met gecorrigeerde puzzel 27)

Kerstpuzzel 2023 als afbeelding (JPG) (met gecorrigeerde puzzel 27)

Kerstpuzzel 2023 invuldiagram (PDF)

Kerstpuzzel 2023 invuldiagram (Excel: XLSX)

Kerstpuzzel 2023 invuldiagram met antwoordenchecker! (Excel: XLSX)

Oplossing kerstpuzzel 2023

De slagzin van dit jaar was “Waardevol zijn is belangrijker dan succes”. Dit kwam voort uit onderstaande losse oplossingen:

 1. TAEKE Taekema (hockeyer) heeft een WOND in zijn hoofd, aangevuld met de letter O en -E levert dit TAEK WOND O ofwel TAEKWONDO op.
 2. Dit is een kleine hamer, met Engelse vlag, dus een LITTLE HAMMER. -T en dan nog T=L levert LILLEHAMMER op.
 3. Het teken @ wordt uitgesproken als “at”. Dat twee (BI) keer, gevolgd door een H en een LONT (-T wordt LON). Dan krijg je BI AT H LON, ofwel BIATHLON
 4. Een blijkbaar voor velen onbekende wielersport. De letter I staat in twee KEREN. De laatste E wordt een I (E=I). Dan krijg je KE I RIN, ofwel KEIRIN.
 5. Het ‘kommaatje’ onder de C heet een CEDILLE. Daar moet nog een A in en de C wordt een M. Dan krijg je MEDAILLE.
 6. AAN de TON staat een G en een stelletje EES IN de letter K. -A wordt dan ANTON GEESINK.
 7. In de KAMER zitten twee SVEN-en. Het is dus een SVEN KAMER. Met de letter R er nog in wordt dit SVEN KRAMER.
 8. Dit is een TRUCK SCHORT, maar dan andersom (pijlen). Dan nog -C en de U=A, wordt dat SHORT TRACK.
 9. Dit is een WISSEL en de S staat LAAG in het plaatje. Dan nog -A, dan wordt dit WISSELSLAG.
 10. Dit zijn ZWAMMEN in de vorm van een MAAN. Dan twee keer toepassen dat de zoveelste letter van het alfabet een andere letter wordt. 1–> 5 betekent dan A->E (ofwel A=E) en 2<-13 betekent dan B <-M (ofwel M=B). Dan blijft over: BAANZWEMMEN.
 11. Dit is Ton van Royen die uit het bad stapt. Je krijgt dan dus een BAD MIN TON, ofwel BADMINTON. Deze Ton bleek toch wat minder bekend dan ingeschat.
 12. IN de letter G staat EDE in het BRUIN. Dan nog I=IJ, dan krijg je INGE DE BRUIJN
 13. Linksonder staan KOGELS. Daarboven staat steeds een letter L IN de GIEREN. Dan nog -I toepassen, dan krijg je KOGELS L IN GEREN ofwel KOGELSLINGEREN.
 14. De 5 staat in SPIEGELBEELD. De 5 verwijst naar puzzel 5, met de oplossing MEDAILLE. Het is dus een MEDAILLE SPIEGELBEELD. Maar dan nog zonder BEELD (kruis door een beeld). Blijft over: MEDAILLESPIEGEL.
 15. Dit is een WORM met een STEL EN-en. Dan nog -M, met WORSTELEN als resultaat.
 16. Dit is BOB Sikkes (o.a. VT Wonen) die op de PLEE zit. Dan nog piss (p=s) toepassen, dan krijg je BOBSLEE.
 17. MARCEL (van Roosmalen) zit in de BONA kuip, dus zijn naam moet ook in de naam BONA komen. Dan krijg je B MARCEL ONA. Met nog -M blijft dan BARCELONA over.
 18. Het WIEL gaat met het kruis WEG. Dan nog een R en twee ENNEN. In totaal: WEGWIELRENNEN
 19. Dit is een LANGE LA. Gevold door het v teken, dat in de wiskunde en logica de betekenis ‘OF’ heeft. (omgekeerd betekent het ‘en’). Het plus-teken is ook wel EN. Dan nog de E uit LANGE halen (-E) en de o=u toepassen op de ‘of’. In totaal wordt het dan LANG LA UF EN, ofwel LANGLAUFEN.
 20. De letter R staat IN de G, gevolgd door de plus (=EN), ofwel RINGEN.
 21. NA de letter G staat de letter A IN de letter O. Met -I wordt het dan NAGANO.
 22. Dit bleek de moeilijkste en leukste puzzel volgens de reacties. De vlaggen geven de taal van het groene vinkje (‘goed’ is ‘BON’ in het Frans, de rechter vlag) en het vuur (in het Amerikaans ‘FIRE’, de linker vlag). Samen dus BONFIRE, het paard van Anky van Grunsven dat op 3 Olympische spelen medailles won. Ook een leuk staaltje Photoshop generative AI trouwens.
 23. Dit is een RODE I met EN er achter. Dan nog -D, dan blijft ROEIEN over.
 24. Dit is een BIJ met daarin een E. Samen staan ze IN de G, dus B E IJ IN G, ofwel BEIJING.
 25. We zien hier MEERdere keren Herman KAMP. Ofwel: MEERKAMP. Velen vulden hier vierkamp in, maar voor zover wij hebben kunnen vinden is de vierkamp als losse sport geen officiële olympische sport. Gelukkig gaat het bij het winnaar loten om de slagzin. We hebben meerdere betogen gekregen die vierkamp wel als olympische sport zien. De antwoordenchecker reageerde dus alleen op MEERKAMP.
 26. We zien hier PIETER Omtzigt met een pijl naar zijn HANDEN, met H=V wordt dat VANDEN. Dan staat nog HOOG in het plaatje een plus (=EN) en een B AAN de letter D geplakt. Met -A wordt dat stukje B AN D. Samen wordt het PIETER VAN DEN HOOGENBAND.
 27. Deze puzzel hadden we eerst fout getekend door twee O’s en één H te tekenen. We waren natuurlijk op zoek naar H2O (=WATER) op een POLO, dus WATERPOLO. Wat we eerst hadden getekend wat HO2, wat absoluut geen water is, er ook niet op lijkt. Bij onze vele controles hebben we hier gewoon steeds overheen gekeken. Gelukkig na een tip van slimme puzzelaars een paar uur na de release snel kunnen herstellen.
 28. De letter R staat OM het DELEN-teken (:). Dan nog -M. Dan krijg je RODELEN.
 29. Er gaat hier een Amerikaanse vlag (de USA) IN Derk BOLT (van Spoorloos). Ofwel: USAIN BOLT.
 30. Hier staan twee (=PAAR) DENnen, met een R in de een SPOT. Samen krijg je dan PAAR DEN SPO R T, ofwel PAARDENSPORT.
 31. HOOG in het plaatje staat het logo van de politieke partij SP. Daar onder staat het getal 20 in Romeinse cijfers. Dit is een verwijzing naar puzzel 20, RINGEN. Dan krijg je in totaal HOOGSPRINGEN.
 32. De wijzers van de klok staan op het UUR van de Amerikaanse jurk, ofwel DRESS. Het is dus nu DRESS UUR, ofwel DRESSUUR.
 33. We zien hier de letters E en R IN de HEIDE, gevolgd door een N. Dan nog de N=C, wat resulteert in ERIC HEIDEN, een schaatser uit de jaren ’90.
 34. Je ziet hier een boer PLOEGEN, wat ACHTER de V (het symbool voor spanning, ofwel VOLT) IN de letter G staat. Als je dan de T van VOLT vervangt door de G (T=G), krijg je PLOEGENACHTERVOLGING.
 35. Dit zijn vier encyclopedieën over de TAFEL. Hierin staat dus veel KENNIS. Daarnaast staat een KIST, anders geschreven als K=T. Dat toepassen op KENNIS, dan blijft TAFELTENNIS over.
 36. Dit zijn SCHAATSEN met een Van Gogh en Mondriaan thema, dus KUNSTSCHAATSEN.

Reacties

We hebben heel veel reacties gekregen, waarvoor ontzettend veel dank! Dat helpt ons in de motivatie en steeds weer verbeteren van onze puzzels. We hebben ook begrepen dat de antwoordenchecker een waardevolle aanwinst is, dus dat blijven we doen. Waarschijnlijk dan nog een stukje slimmer, zodat het ook met oudere versies van Excel of de Open Office en op mobiele telefoons zonder Excel ook werkt.

Ook hebben we begrepen dat het forum om hints uit te wisselen een mooie aanvulling is. Dat is nieuw, dus moet nog wel wat meer worden gevonden.

Spreiding van de 191 inzendingen