Kerstpuzzel 2022

Thema: Kunst en cultuur. 

Kerstpuzzel 2022 A3 (PDF)

Kerstpuzzel 2022 A4 (PDF)

Kerstpuzzel 2022 A4 op 2 pagina’s (PDF)

Kerstpuzzel 2022 invuldiagram (PDF)

Invuldiagram kerstpuzzel 2022 (Excel)

Oplossing

De slagzin luidt: “Zo de zon de bloemen kleurt, zo de kunst het leven”

Oplossingen per puzzel:

 1. De letters MO zijn in het ZWART, dan nog -W, dus MOZART
 2. RONALD Koeman staat in een DAHLIA. Dan nog -NIA. Dan blijft over ROALD DAHL
 3. Het Douwe Egberts logo is gewoon het woordje DE, gevolgd door het logo van FUNDA, met een TIEN als notificatienummer. -N levert achter elkaar DE FUNDATIE
 4. Deze 1000 kg, ofwel TON is GEEL van kleur. -G levert dan nog TONEEL
 5. Het gaat hier over een podium voor ZANGERS. Het is de top 3, dus het zijn de BESTE ZANGERS
 6. Het cijfer 24 verwijst naar puzzel 24, HOOFDROL. Dit staat IN het woordje DE. Bij elkaar dus: IN DE HOOFDROL
 7. De foto is van DE DAM, -M levert dan DE DA. Dit wordt gevolgd door de letter V die IN het woordje CI staat, gevolgd door een bar-CODE. Achter elkaar aan: DE DA VINCI CODE
 8. Bij deze fiets staat de REM in BRAND, met nog een T is dit REMBRANDT
 9. Je ziet bij deze KRANT allemaal LABELTJES, het is dus een LABELTJESKRANT. met de L=F wordt diet FABELTJESKRANT
 10. Deze BAL heeft allemaal titels van BOEKEN, dus een BOEKENBAL.
 11. het woordje DE staat AAN de letter S, en dat staat LAAG. Dan nog -A en dan wordt het DE AANSLAG
 12. Deze LASSO heeft het getal PI op zich, het is dus een PILASSO. met de L=C wordt dat PICASSO
 13. Hoewel dit Hanneke Groenteman is, die een GR in de naam heeft, is dat pure afleiding. Het gaat er om dat deze persoon PER SECONDE GRIJZER wordt. Met GR=W wordt het dan PER SECONDE WIJZER
 14. De letters ERM staan in de VEER, dus ook in dat woord plaatsen. Dat vormt dan VERMEER.
 15. TUSSEN de KUNSTEN (woorden) staat KITSCH (afbeelding). Dus: TUSSEN KUNST EN KITSCH
 16. Rechtsboven staat een SOLDAAT in het team VAN ORANJE. Het is dus een SOLDAAT VAN ORANJE
 17. De letter W staat IN de KAN, met N=M wordt dit WIM KAN
 18. De 4 verwijst naar puzzel 4 (TONEEL), maar de 4 is STUK. Het is dus TONEELSTUK
 19. Je ziet hier de EVEN cijfers staan. Er staat een lijn vlak vóór de VIER. Het is dus EVEN TOT VIER. Met de V=H wordt dat EVEN TOT HIER
 20. Een synoniem voor “Enkel en alleen” is LOUTER. Met daar achter het woord VREDE, en dan nog -TER en -DE, wordt dit LOUVRE. In de puzzel zelf is het woordje HET nog toegevoegd, omdat het eigenlijk HET LOUVRE is. Helaas is dat in het oplossingsdiagram niet meegekomen. Het bijzondere is dat helemaal niemand hier op gereageerd heeft. We zullen volgend jaar beter opletten.
 21. De Turske vlag geeft aan dat dit TURKS FRUIT is.
 22. Je ziet hier het logo van AUDI, maar liefst TIEN keer. -N wordt dat AUDITIE.
 23. Hier staat AZ NA het woord VOOR. Met O=U wordt dit AZNAVOUR.
 24. Dit is een DROL op een HOOFD, dus een HOOFDDROL. -D levert dat HOOFDROL op. Johan Derksen is natuurlijk een afleiding.
 25. Door vrijwel iedereen als de moeilijkste puzzel bestempeld, misschien ook wel ‘te ver gezocht’. Er zijn twee dagen met regen, dus dan is het NAT. Dat zijn de dagen (zoals ze daar staan): MA en DON. Met -T blijft dan nog MADONNA over.
 26. De pijl wijst naar een gouden oorring, maar die is van de wijlen Britse Koningin, dus dat moet dan in het Engels: GOLDEN EARRING
 27. De c=k is de instinker, want die moet je gewoon achter elkaar zetten: CISK. Dan volgt de plant HEDERA, -H dus EDERA. Dan nog een T er achter en dan krijg je CISKE DE RAT.
 28. De MUS staat IN het woordje CAL. Dan nog -N, blijft over: MUSICAL.
 29. Ook bestempeld als één van de lastigsten. Het woordje COU is FRANS en betekent HALS. Oplossing is dus: FRANS HALS
 30. Hier staat de keeper FLEKKEN op het Frijthof in MAASTRICHT. Met E=I wordt dit FLIKKEN MAASTRICHT
 31. Hier heeft GEERT Wilders een flinke SMAK gemaakt. Met de -S wordt dat GEERT MAK. Hier wisselende reacties als ‘ver gezocht’ maar ook ‘geniaal’ op gekregen.
 32. Het woordje HET staat ACHTER het HUIS. Dus: HET ACHTERHUIS
 33. De slager heeft zijn hand aan de HAM vast. Vanwege de website eindigend op .lv is dit een slager uit Letland. Het is dus een LET. Daarom: HAMLET
 34. Je ziet hier een TEST met daarin het rode, onderbroken streepje, dat daardoor de letter I vormt en daarom in het woord TEST moet. Dan nog de O er achter en je krijgt TIESTO
 35. De 29 verwijst naar puzzel 29. Echter: niet naar de oplossing, maar naar het woordje COU zelf. Dan nog er achter zetten L en de twee ISSEN. Je krijgt dan COULISSEN
 36. OP het woord ‘daar’, synoniem voor ER, staat de letter A. Samen is dat OPERA.
 37. Je ziet hier een VELD van RIET, dus RIETVELD
 38. Dit is een MAT die IN de letters EE staat, dus MATINEE
 39. Hier staat de letter L IN het woordje GO, dus LINGO