Kerstpuzzel 2021

Thema: Natuurwater

Kerstpuzzel 2021 – A3

Kerstpuzzel 2021 – A4 met invuldiagram

Kerstpuzzel 2021 – invuldiagram

Oplossing:

1 oudemaas
2 riool
3 blauwalg
4 sneekermeer
5 afvoer
6 duinen
7 binnendijks
8 kanalen
9 dijkverhoging
10 westerschelde
11 dollard
12 ijsseldelta
13 baggeren
14 zomerbed
15 grondwater
16 drainage
17 overstroming
18 ijssel
19 nederrijn
20 noordzee
21 getij
22 delta
23 weerijs
24 kwelder
25 schelde
26 spui
27 giethoorn
28 maasplassen
29 amstel
30 waterman

Slagzin: Alleen in helder water zie je diepte